شما در اینجا هستید: صفحه اصلی
Untitled-1 shoarrrr9555

برج میلاد

spring

این خانه به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و آموزش  صحیح و اصولی نقد و نویسندگی در سطح محله مقدم ایجاد گردیده است ...

spring

این خانه به منظور حفظ و بهبود سطح سلامت در محله مقدم و تقویت روحیه جمعی و ایجاد همبستگی اجتماعی بین خانواده ها ایجاد گردیده است ...

spring

این خانه به منظور رشد و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری ورزش همگانی و شناسایی و تقویت پتانسیل های ورزشی شهروندان در مقیاس محله مقدم ایجاد گردیده ...

spring

این خانه به منظور ترویج و توسعه آموزش ها و تعاملات قرآنی و نیز ارتقای سطح مهارت های قرآنی و انس شهروندان محله مقدم با قرآن بنا گردیده است ...

spring

این خانه به منظور اجرای برنامه های فرهنگی محله محور بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی اداره کل فرهنگی، تحت هدایت مدیر محله مقدم و کشف استعداد بنا گردیده ...

spring

این خانه به منظور برطرف کردن نیاز های مطالعاتی و پژوهشی محله

، مشاوره های اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر یافته های پژوهشی و انتشار مقاله ایجاد شده ...

spring

این خانه به منظور ایجاد هم اندیشی مجازی، اخذ ایده های شهروندان به صورت سیستماتیکی و گسترش فعالیت های فناوری اطلاعات در سطح محله مقدم ایجاد گردیده ...

spring

این خانه به منظور افزایش مشارکت های مردمی در اداره امور شهر از طریق به کارگیری توانمندیها و ظرفیتهای مادی و معنوی شهروندان محله ایجاد گردیده ...

spring

این خانه به منظور توانمند سازی و ارتقای قابلیت های بانوان، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، حمایت از نهاد خانواده و تحکیم آن در محله مقدم برقرار گردیده ...

spring

این خانه به منظور پرورش ابعاد مختلف رشد کودکان از لحاظ عاطفی ، حسی حرکتی، شناختی، خلاقیت و مشارکت از طریق بازی و وسایل بازی ایجاد گردیده است ...

spring

این خانه به منظور بالا بردن سطح مهارت مورد نیاز جامعه با تکیه بر آموزشهای کاربردی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های نهفته محله مقدم ایجاد گردیده است ...

spring

این خانه به منظور ایجاد و تقویت آمادگی شهروندان محله مقدم در برابر حوادث طبیعی و ترویج فرهنگ ایمنی، خود امدادی و دگر امدادی شهروندان ایجاد گشته ...

spring

این خانه به منظور ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی شهروندان محله مقدم و جلب مشارکت شهروندان در اداره امور اجتماعی محله ایجاد گردیده است ...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سرای محله مقدم منطقه 17 تهران می باشد